HenCa b.v.
Grote Tocht 28
1507 CG Zaandam
Nederland

HenCa SteenCrème

productinformatie

Tegen verkleuring, graffiti, mos en alg goed verwijderbaar, langdurige bescherming hiertegen. Eenmalig één laag op te brengen.

Wat is SteenCrème?

SteenCrème is een hydrofoberende oplosmiddelvrije impregneercrème in micro emulsievorm voor stenen alkalische ondergronden. Deze impregneercrème bevat geen oplosmiddelen.

Wat is de standaard verpakking en de prijzen?

Kijk op http://www.hencacreme.com/prijslijst.php voor de actuele prijzen.

Waar gebruik ik SteenCrème voor en wat zijn de voordelen ervan?

SteenCrème geeft een langdurige en waterwerende bescherming en eenmaal opgebracht zijn graffiti, mos en alg goed verwijderbaar. Geen verkleuring meer van uw muren, gevels, natuursteen, grafmonumenten, kalkzandsteen, baksteen tevens voor stucwerk, mortel en gasbeton e.d.
SteenCrème beschermt effectief voor vele jaren tegen indringen van water, verhindert zoutuitbloeding, schade door wateroplosbare zouten, voorkomt vorstschade en schade door micro-organismen. Geen of nauwelijks waarneembare optische veranderingen aan de ondergrond. Effect van de ondergrond wordt zelfs iets intensiever. Geen vermindering van eigenschappen van de ondergrond, waterdampdoorlatendheid word nagenoeg niet beïnvloed.
SteenCrème is geen vloeistof maar een hoog visceuze crème. Hierdoor heeft het nog meer voordelen:
Het product laat zich probleemloos op verticale wanden, gevels en boven het hoofd verwerken zonder daarbij af te druipen, dus geen productverlies en geringe verdamping. Door het hoge werkzame gehalte worden enorme indringdiepten bereikt. SteenCrème is op basis van Silaan en Siloxaan, welke zich door lange ervaring bewezen heeft.

Hoe ga ik met de SteenCrème aan de gang?

SteenCrème kan door middel van een roller, kwast of airless-spuit aangebracht worden. Voorkom tijdens aanbrengen en droogtijd, blootstelling aan regen, condens, mist of felle zon. De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C - 25°C.
Verbruik: 150 tot 200 gram per m2
Gemiddeld gebruik ± 175 gram per m2
Afhankelijk van soort ondergrond, buitentemperatuur en vochtigheidsgraad, dringt de werkzame stof in een tijdbestek van 30 minuten tot enige uren in de minerale ondergrond en verdwijnt de melkachtige crèmekleur volledig.

En nu na deze informatie echt aan het werk:
Zorg dat de ondergrond droog, schoon, van graffiti, alg en mos ontdaan, en vetvrij is. Bekijk ook ons assortiment voor eventuele reinigingsmiddelen vóór aanvang. De SteenCrème is klaar voor gebruik en hoeft niet verdund of geroerd te worden.
Doseer een werkhoeveelheid crème in een rollerbakje met inlegger uit de crème stazak. Sluit de stazak steeds goed af, hiermee voorkomt u indroging en vervuiling.
Voorbeeld applicatiemethode: met kwast of met bijvoorbeeld een langharige brede verfrol de SteenCrème opbrengen. Door het melkachtige uiterlijk is het goed te zien of overal voldoende aangebracht wordt. Op plaatsen waar crème is aangebracht wat niet gewenst is, dit direct schoonmaken met water en zeep. Normaal is één laag SteenCrème voldoende.

Hoe reinig ik mijn gereedschap?

Het gereedschap is simpel te reinigen direct na gebruik. Water en een zeepmiddel is voldoende.

Nog wat weetjes

Veiligheidsgegevens: dit product is niet gevaarlijk.
Afval: voorkom lozing in het milieu. Deze crème en de stazak naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Opslag: koel doch vorstvrij in goed gesloten verpakking ± 12 maanden houdbaar.

Voor verdere technische informatie betreffende milieu, transport en samenstelling verwijzen wij naar het veiligheidsblad. Bovengenoemde tekst geeft de huidige stand van zaken weer en is bedoeld om u over de toepassingsmogelijkheden te informeren. Het is niet bedoeld als standaardtekst voor alle ondergronden.

Neem bij vragen of twijfel contact op met HenCa b.v. te Zaandam:
http://www.hencacreme.com/contact.php

 

Download het informatieblad Download dit informatieblad in PDF formaat