HenCa b.v.
Grote Tocht 28
1507 CG Zaandam
Nederland

HenCa Graffiti Remover Gel

productinformatie

Verwijdert viltstift, spuitverven, bitumen etc. van diverse (zuigende, minerale) niet gelakte ondergronden.

Wat is Graffiti Remover Gel?

Graffiti Remover Gel is een graffiti reiniger op basis van milieuvriendelijke oplosmiddelen.

Wat is de standaard verpakking en de prijzen?

Kijk op http://www.hencacreme.com/prijslijst.php voor de actuele prijzen.

Waar gebruik ik Graffiti Remover Gel voor en wat zijn de voordelen ervan?

Graffiti Remover Gel verwijdert zowel viltstiftkleuren, spuitverven, bitumen etc. van diverse ondergronden zoals steen, hout, metaal, kunststof en andere gladde ondergronden. Graffiti Remover Gel is geen vloeistof maar een gel. Hierdoor heeft het nog meer voordelen: het product laat zich probleemloos op verticale wanden, gevels en boven het hoofd verwerken zonder daarbij af te druipen, dus geen productverlies.

Hoe ga ik met de Graffiti Remover Gel aan de gang?

Aanbevolen wordt een kleine testapplicatie te doen i.v.m. de eventuele gevoeligheid van de ondergrond.
Graffiti Remover Gel kan door middel van een roller, kwast of borstel aangebracht worden. De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C - 25°C.
Verbruik: afhankelijk van de structuur van de ondergrond.

En nu na deze informatie echt aan het werk:

De te reinigen ondergrond en gereedschappen dienen droog te zijn.
De Graffiti Remover Gel is klaar voor gebruik en hoeft niet verdund of geroerd te worden.
Breng de Graffiti Remover Gel aan met kwast of borstel.
Wrijf de Graffiti Remover Gel met draaiende beweging in op de graffiti.
Laat afhankelijk van de ondergrond Graffiti Remover Gel enige tijd inwerken (tot 30 minuten). Op gelakte ondergronden met doekje en gel kort belasten (max. 3-5 minuten).
Breng de Graffiti Remover Gel niet op een te grote oppervlakte aan in één keer.
Verwijder de graffiti van onder af aan met water/lage druk. Bij voorkeur lauw/warm water.
Indien nodig de bewerking herhalen als er schaduwen achterblijven.
Bij zeer oude graffiti kan het nodig zijn Graffiti Remover Gel langer te laten inwerken, tot enkele uren. Een lage temperatuur vertraagt de werking van de Graffiti Remover Gel.

Hoe reinig ik mijn gereedschap?

Geadviseerd wordt gereedschap niet meer te hergebruiken.

Nog wat weetjes

Veiligheidsgegevens: dit product is niet gevaarlijk.
Afval: voorkom lozing in het milieu. Deze gel en de stazak naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Opslag: koel doch vorstvrij in goed gesloten verpakking ± 12 maanden houdbaar.

VOS-EG richtlijn 2004/42 11A: subcategorie J
VOS maximale grenswaarde 2010: 140g/l
VOS- gereed product: < 140 g/l
Voor verdere technische informatie betreffende milieu, transport en samenstelling verwijzen wij naar het veiligheidsblad. Bovengenoemde tekst geeft de huidig stand van zaken weer en is bedoeld om u over de toepassingsmogelijkheden te informeren. Het is niet bedoeld als standaardtekst voor alle ondergronden.

Neem bij vragen of twijfel contact op met HenCa b.v. te Zaandam:
http://www.hencacreme.com/contact.php

 

Download het informatieblad Download dit informatieblad in PDF formaat